Hytte.no
Alt om Hytte - Norges største hytteportal
Anneks - se også : Støping av pilarer
: Isolering og forsterkning av gulv
: Montering av anneks

Annekset monteres permanent på søyler med isolering i gulv

Annekset ble demontert, og hver del ble merket, så vi lett skulle kunne montere det igjen. Merkingen var meget viktig, da vi hadde malt veggene, og det hadde blitt litt dumt med en rød stokk innvendig i hytta. Utfordringen ved denne permanente monteringen var også å flytte vinduet på høyre sidevegg av hytta til venstre sidevegg, samt å isolere gulvet.
Det kan virke som disse byggesettene er beregnet for å legges rett på avrettet grusunderlag, da dimensjonene i "bjelkelaget" under gulvet er minimale. Vi merket fra vår første montering at det var noe svai i gulvet, og denne gangen skulle det jo monteres på 9 søyler, så vi valgte å fortsterke gulvkonstruksjonen. Nederst finner du komplett deleliste for isolering av gulv.
Beskrivelsen av søylemuringen finner du her

Det første vi gjorde var å kjøpe en impregnert " bjelke " til, i samme dimensjon som de øvrige. Dette for å kunne benytte stubbeloftsplatene, som gir en avstand senter til senter på 60 cm. Dermed så ble det for lite med bare 7 i byggesettet. 

Da det ikke er standardmål med 50x60, kjøpte vi en på 48x73, og fikk trelastbutikken til å splitte bjelken, slik at den ble 48x60.

Vi kjøpte også 8 impregnerte terrassebord 28x120 med lengde 3900, for å forsterke hver av bjelkene. Dette for å unngå " trampoline effekten " i gulvet.

Terrassebordene ble kuttet i samme lengde som bjelkene 
( ca 3,9 m ). 

Husk å bruke vinkel, for å få det rett og pent.


Terrassebordende skal skrues fast i bjelkene slik at det blir en omvendt T. 

På hver side blir det en L.

Hvert terrassebord blir skrudd fast i bjelken med 55 mm treskruer. 

Avstanden mellom skruene er 30 cm. 

Da bjelkene var litt skjeve brukte vi tommestokken til å måle på undersiden, slik at bjelken ble sentrert, og noenlunde rett i forhold til terrassebordet.

Deretter skrudde vi hver av bjelkene med terrassebordet fast i de tre impregnerte nederste bjelkene ( se opprinnelig byggeskrivelse )

Vi festet også disse nederste bjelkene fast med bolter i hver søyle, som du også ser på dette bildet. 

HUSK ! Takpapp mellom nederste bjelkelag og den murte søylen, slik at fuktighet ikke trekkes opp i treverket.

En liten detalj vi lagde på hver av laftestokkene på hver side. 

For at dryppkanten til sideveggene skulle holde seg på plass med 5 mm utenfor bjelkekanten, lagde vi disse beslagene, som ble festet i gulvstokken og veggen.

Dette er stubbeloftsplatene vi benyttet. Fabrikat Huntonit. Størrelsen er 3x540x1220. 

Den svarte listen du ser, er skjøtelisten som benyttes mellom platene i lengderetning. Platene er impregnerte.

Vi legger stubbeloftsplatene løst mellom bjelkene, for å få cirka avstand, og finmåler slik at avstanden senter bjelke til bjelke blir 60 cm. 

Deretter skrur vi fast hver bjelke til de 3 nederste tversoverbjelkene. 

Vi valgt å legge den ekstra bjelken vi kjøpte ved døråpningen, da det er det mest trafikkerte stedet.

Her er montasjen av stubbeloftsplatene med skjøteskinnene mellom, nesten ferdig. Det er kun å skjære til stubbeloftsplatene på det smale mellomrommet. 

Som du ser, ble løsningen med forsterkningen av bjelkene meget lur. 

De omvendte T ene blir spikerslaget for platene. Isoleringen ( 70 mm ) legges så oppe på platene, mellom bjelkene.


Over isolasjonen legges byggeplasten.

Og gulvplankene spikres / skrues fast i bjelkene. 

Vi valgte å legge gulvet før vi satte opp veggene, da det er lettere å komme til. 

Dessuten kan mesteparten av arbeidene med taket gjøres med kun en gardintrapp fra inne i annekset. I stedet for stiger.

 

Vi passet på å merke hver stokk før demonteringen.
Dermed var det bare å sortere de merkede laftestokkene ihht. merkingen. 

Og legge de i riktig rekkefølge.

Og så er hytta oppe igjen. ( Se byggebeskrivelse anneks )
Med sidevinduet på venstre side denne gangen. 

Legg merke til at det må kuttes to laftestokker ved taket, pga. denne flyttingen av vinduet.

Vel, med denne løsningen ble gulvet stabilt, og en fin ekstrahytte.

Deleliste - Isolering av gulv :

1 stk 3,9 meter - Impregnert"bjelke", Dimensjon 48x73, splittet til 48x60
8 stk a 3,9 meter - Impregnerte Terrassebord, Dimensjon 28x120   
23 stk ( 15 m2 ) Stubbeloftsplater impregnerte, Dimensjon 3x540x1200
21 stk Skjøtelister for Stubbeloftsplater
3 pakker ( 16,5 m2 ) Rockwool - Flexi A-plate 70x575x1200
1 pakke Treskruer 200 stk - 4,8x55
1 rull Plastfolie 2,6x15meter - 0,15 mm

Samlet pris på dette ble ca kr 2000.- hos vår Byggelastforhandler.

Vi har laget denne byggebeskrivelse ut i fra våre egne amatørerfaringer, og tar derfor ingen ansvar for feil eller mangler i denne byggebeskrivelsen. Den må brukes på eget ansvar. Lykke til.