Hytte.no
Alt om Hytte - Norges største hytteportal

Anneks - se også : Støping av pilarer
: Isolering og forsterkning av gulv
: Montering av anneks

Billedserie på hvordan montere byggesett / anneks - hytte - redskapsbod

Byggesettet - Lillevilla 70, ble kjøpt høsten 2003, på Plantasjen i Porsgrunn. 
Plantasjen er forhandler for finske Luoman oy. Størrelsen var 15 kvadratmeter ( 390x390 ), med veggtykkelse 34 mm, og kostet på høsttilbud 14.990.-.

Vi gjør oppmerksom på at sammensetting av byggesettet ble gjort av to amatører : 
 ansv.red. - Tove Helen Hansen i Norges Hytteforbund og 
daglig leder - Trond Ole Richvoldsen fra HYTTE.no. 

Det kan derfor være at våre løsninger kan være forskjellig fra hva hvordan en fagmann ville ha utført jobben.

Selgeren opplyste at han satte sammen byggesettet på 2 timer, men enten må han ha vært blekksprut eller supermann for å greie det på den tiden. Vi brukte 2 dager a ca. 8 timer på jobben.

 

1. Først innkjøpet :
Først må man bestemme seg for hvor stor en ønsker annekset. Vi valgte et på 15 kvadratmeter, som skulle dekke vårt behov. En truck lastet hele byggesettet på en boggihenger som vi fikk låne. Vær oppmerksom på vekten. Vårt byggesett veide nesten 1,2 tonn, så tilhengeren må kunne greie vekten. I tilegg må bilen være godkjent for å trekke et så tungt lass. Se i vognkortene, så du ikke blir stoppet av politiet.
2. Vel hjemme :
Så var det å åpne den store pakken, mens den sto på hengeren. Etterpå var det å laste av materialene. Dette bør gjøres med stor forsiktighet, så ikke not og fjær blir ødelagt. Her er det viktig å sortere materialene etter lengde og type, så det blir lett å finne fram, når byggingen går sin gang. Bare denne jobben tok over en time.
3. Bruksanvisningen :
Det aller viktigste. Ta deg tid til å studere montasjeveiledningen, før du begynner. Tenk i gjennom hvordan du vil løse de forskjellige arbeidsoperasjonene som blir beskrevet. Ikke minst bli kjent med de forskjellige delene av byggesettet, og når de skal brukes. Dette er fin sengelektyre. Undertegnede benyttet 2 timer på å lese, og å forstå byggeveiledningen. Den hadde så avgjort sine mangler, og var attpå til på svensk, men med litt fintenking kom vi i mål.
4. Så begynner byggingen :
Her må det ikke være lettvinte løsninger. Hele fundamentet må være vannrett og stabilt. Vi benyttet 3 stk impregnerte 2"x 6" bjelker som vi kjøpte separat. De 7 impregnerte labankene fulgte byggesettet, og ble plassert med likt mellomrom opp på de 3 bjelkene. Vi festet de 7 labankene med gjennomgående skruer til de 3 underliggende bjelkene. Under disse hadde vi plassert noen murstein for å få fundamentet opp fra bakken. Deretter justerte vi med kiler, for å få det helt vannrett. Vi la første runde med de laftede bjelkene, for å sjekke at alt var i vater, og i vinkel. For å sjekke vinkelen, målte vi at diagonalene var like lange.
5. Første runde :
Nå begynner moroa. Første runde blir lagt. I følge bruksanvisningen skulle det være skruer / spiker kun i sammenføyningen i hjørnene på det første laftet. Her sto det at vi måtte borre, som vises på bildet ( 3 mm bor ). Deretter benyttet vi et bor på 12 mm for å lage en forsenking for skruehodet, slik at det ikke ville komme i konflikt med neste lag.
Skruene vi benyttet var 85 mm lange.
Pass på at de laftede bjelkene er ca 3-5 mm utenfor fundamentbjelkene, de ligger an på. Dette for å oppnå dryppkant.
6. Bankeklossen :
Så begynner byggingen. Med byggesettet fulgte det 2 bankeklosser. Disse er helt nødvendige for å sammenføre hvert bjelkelag, uten at fjæra blir ødelagt. Med litt banking smetter noten i den nye bjelken inn i den underliggende bjelkens fjær. Husk å rense de gjennomgående hullene i endeveggsbjelkene for fliser med en liten hobbykniv.
7. Opp til 4 skift :
I følge byggeveiledningen skulle det kun bygges opp til 4 skift, før dørkarmen skulle på plass. Det var forbausende lett å legge opp disse skiftene. Passformen var meget god. Kun lett banking med bankeklossen, og bjelke etter bjelke smatt på plass. All ros til den finske produsenten. En ting måtte vi være meget oppmerksomme på : bjelkene i front veggen og bakveggen hadde gjennomgående hull, for den endelige forankringen med gjengestaver. Pass på at du ikke forveksler disse bjelkene med sideveggenes bjelker ( som ikke har hull ).
8. Dørhengsler :
Her ble det litt problemer. De 2 dørhengslene var ikke ferdigmontert, så det måtte vi gjøre selv. Det var heller ingen detaljbilder i byggeveiledningen. Først så skrudde vi hengslene på plass i de utfresede sporene i dørbladet. Deretter tredde vi dørkarmen forsiktig og loddrett ned i åpningen på hytta. Så måtte dørbladet på plass. I teksten sto det at dørbladet skulle være 5 mm over dørterskelen, slik at døren ville åpnes lett. Med noe prøving å feiling fikk vi hengslene skrudd fast i dørkarmen.

9. Montering av dørkarm :
Resultatet vises på dette bildet.
10. Vi forsetter til 7 skift :
Dermed kunne vi bygge videre. Nå skulle vi bygge til 7 skift. Igjen gikk denne byggingen som en lek.
Så skulle vi bygge 2 skift til med de kortere bjelkene, så det ble 2 åpninger for vinduene i hytta.
Hele tiden : Husk at bjelkene i frontveggen og endeveggen har gjennomgående hull. Husk også  å rense de gjennomgående hullene for fliser med en liten hobbykniv.

11. Vinduet på plass :
Så var det å sette vinduene på plass. Vårt byggesett inneholdt 2 store vinduer. Et som skulle plasseres ved døren, og et som skulle plasseres på høyre vegg. Det sto nevnt med en setning i byggeveiledningen at det skulle gå an å velge hvor dette vinduet skulle stå, men vi valgt å løse det som på standardtegningen. Vinduskarmene ble tredd forsiktig og loddrett ned i utsparingene. Pass på at du får de helt ned, slik at vinduskarmen dekker noe av den underliggende bjelken. Vinduene skal ikke skrues fast.
12. Montering av vridere :
Heldigvis var vinduene levert ferdig hengslet, slik at det var bare å montere vriderne. Totalt var det 3 vridere pr. vindu. Her brukte vi den oppladbare drillen for å skru de på plass. Det gikk hurtig og greit. Så var det å teste at vinduene kunne åpnes, og i vårt tilfelle fungerte dette perfekt.
13. Velfortjent matpause :
Uten mat å drikke ....
Vel, en må kunne ta seg en pause i arbeidet, for å få i seg litt energi.

14. De neste skiftene :
Fremdeles var det enkelt å legge opp skiftene. Her vises det nest øverste skiftet før bjelkene som låser alt legges på plass. Hele tiden : Husk at bjelkene i frontveggen og endeveggen har gjennomgående hull. Husk også å rense de gjennomgående hullene for fliser med en liten hobbykniv.
15. Det øverste skiftet :
Igjen enkelt å få på plass bjelkene. Den fremre bjelken over dør og vindu var litt vrien, for å få fjæra i de korte bjelkene til å smette inn i nota på denne lange. Men, med litt forsiktig banking, og dytting på småbjelkene, smatt det på plass. Legg merke til åpningen over dør og vinduer. I følge byggeveiledningen skal det være slik på laftede bygg. De medfølgende listene, som kun skal festes i vinduenes karm, dekker dette. Treverket lever, og endrer seg med årstidene, derfor disse mellomrommene.
16. Gavelveggene settes på plass :
Så er det gavelveggenes tur. Disse er levert som en ferdig sammensatt del, så de kunne løftes på plass i ett stykke. Se bildet over, og sammenlign med dette. Men, de var tunge. Så her var det viktig å stå stødig når vi løftet de på plass. En stige og en gardintrapp var det vi brukte. Det er også viktig å være meget forsiktig slik at ikke de små tappene som stikker ut på hver side blir skadet. Heldigvis smatt de også lett på plass.
17. Møne og takdragerne :
Så ble de 5 bjelkene for taket lagt på plass. Pass på at den øverste bjelken er den som er skråskjært på toppen som en omvendt V.
18. Forankring :
Hvis du har vært flink å rense hullene i endeveggene, skal det nå bare være å tre i de fire gjengestavene. Har du forvekslet en sideveggs bjelke ( uten hull ) med en endeveggsbjelke, har du trøbbel, og får ikke tredd gjengestaven i gjennom. Du må da ta i fra hverandre hytta helt ned til den bjelken du har forvekslet.
I vårt tilfelle hadde vi vært nøye med dette, og gjengestavene kom helt i gjennom. I gavelveggene var det en feil : Utfresingen for skive og mutter var for liten, slik at mutteren ville stikke ovenfor, og komme i konflikt med taket. Dette løste vi med et trebor på 25 mm, og laget utfresingen noe dypere.
19. En liten kuttejobb :
Gjengestavene kommer ut i bunn av den nederste bjelken i endeveggene. Da den gikk nesten ned i fundamentet valgte vi å kutte den. I vårt tilfelle benyttet vi vinkelsliper. Men en vanlig baufil gjør samme jobben. 
Vi klinket gjengestaven på toppen med en hammer, så ikke den øverste mutteren skulle bevege seg. Deretter var det å dra til mutteren under med en 13 mm nøkkel. ( Mutteren på toppen ble holdt igjen med en pipenøkkel ). Ikke dra til for hardt.

20. Gulvet :
Så var det gulvets tur. Alle gulvplanker passet i lengden, så det var bare å begynne med nota på første planke innat veggen ved døra. Denne ble skrudd fast med 45 mm terrasseskruer i de underliggende labankene. Så var det bare å fortsette å legge gulvbord, og skru. Det fulgte med spiker, men da dette byggesettet skal demonteres og flyttes valgte vi å bruke skruer. Selvfølgelig benyttet vi oppladbar skrutrekker til denne jobben
21. Gulvet ferdig :
Den siste gulvplanken mot endeveggen måtte tilskjæres ( høvles noen cm ) for å få den på plass. Pass på at det er et lite mellomrom på noen millimeter til veggene i alle retninger, da treverket arbeider. ( Utvider seg og trekker seg sammen. Så var det bare belistningen igjen, for å dekke over det lille mellomrommet mellom veggene og gulvplankene. Listene ble skrudd fast i veggene.
22. Taket :
Så var det takets tur. Takplankene var også ferdig kuttet, så det var bare å legge de 2 første bordene med nota ut og skru de fast. Mønebjelken var skråskjært, så det var enkelt å plassere bordene. Så var det bare å fortsette - planke for planke. Også her benyttet vi en oppladbar skrutrekker. ( Det ble maange skruer ) Skruene som vi benyttet var de samme som på gulvbordene ( 45 mm )
23. Taket forsetter :
Her er fortsettelsen. Vi sto inne på en gardintrapp, for å skru takbordene på plass.

24. Den siste takplanken :
Den siste planken var litt for bred, så den måtte sages og høvles ned. Vi merket hvor hver takbjelke sluttet, og trakk en rett strek mellom punktene. Dermed hadde vi en strek å sage etter. Finpussen ( som kanskje ikke var nødvendig ) tok vi med en elektrisk høvel.
25. Taket ferdig :
Dermed var taket ferdig
26. Takpappen :
Selvfølgelig så måtte det skje : Regnvær i vente i følge værmeldingen. Så det som en hadde tenkt å ta dagen etter, måtte gjøres nå. Takpappen ble rullet ut i garasjen, og vi brukte et av vannbordene for å få lengda. Vi la til 10 cm ( 5 cm i hver ende ) for at takpappen skulle kunne brettes under vannbordene. Takpappen ble lagt nedenfra og oppover. Det gikk med to lengder på hver side av taket. Og en over mønet. Så totalt 5 lengder gikk med. Takpapp fulgte ikke med, så her måtte vi kjøpe to ruller med D papp. Grunnen til vårt valg av papp, er at når hytta er flyttet, skal det legges takplater oppå. Som et forsøk på gjenbruk av denne takpappen, brukte vi skruer med veldig flatt og bredt hode til å feste den med.
27. Vindskiene :
Vindskiene var også ferdig tilskjærte. Og disse ble skrudd fast i enden av hver takdrager og møne. Vannbordene på hver side av hytta ble skrudd med tynne listeskruer, da de skulle festes i endeveden til takbordene.
28. FERDIG :
Så var bygget klart. ( Selv om det ble sent ... )
29. Regnvær :
Og selvfølgelig så kom det regnvær .... Her vises vannbordet på endeveggen. Pappen er brettet over kanten til takbordene, og vannbordet skrudd fast på utsiden. En ser også endeveden til vindskiene til endeveggene.
30. Verktøy benyttet :
1. Oppladbar drill 
2. Bor 12mm, 25mm, 3mm 
3. Vater 
4. Hammer 
5. Bankekloss 
6. Lys for kveldsarbeide 
7. Vinkelsliper ( her kan baufil benyttes ) 
8. Elektrisk høvel ( her kan vanlig håndsag benyttes )
31. Skruer benyttet :
1. Terrasse skruer 3,9x45 mm ( Biltema Art. nr. 19-631 ) 
2. Lange skruer med flatt hode 4,2x85 mm ( Biltema Art.nr. 86-194 ) 
3. Korte skruer med flatt hode 4,2x13 mm ( Biltema Art. nr. 19-649 ) 
4. Listeskruer 3,5x45 mm ( Biltema Art. nr. 19-909 )

I tilegg trenger du 2 ruller takpapp

Ferdig malt :
Nå er det ferdig. Vi kjøpte inn et 10 liters spann med rød maling, og et 3 liters spann med oksydgrønn maling. Som gjorde at vi hadde igjen ca 3 liter rød, og 2 liter grønn.

Til sommeren 04 skal hele byggesettet flyttes til en permanent plass. Så vi kommer til å skrive en artikkel om hvordan det er å demontere, og sette sammen igjen.

Det er gøy med byggesett hvor alt passer.

Hilsen Tove ( Norges Hytteforbund ) og Trond ( www.HYTTE.no )


Oppslagsverk til produsenter og leverandørerav hytte og hytterelatert stoff på internett. Dette er en gratistjeneste, 100% objektiv, alle med relevante websider, kan komme med som gratis tekstlenke. Webdesign-Webredaktør: - Copyright 2000-2011
www.Hytte.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker.
Personvern.
Våre portaler: www.Baat.no   www.Biler.no   www.Ferien.no   www.Hus.no   www.Hytte.no