Hytte.no
Alt om Hytte - Norges største hytteportal

 
Fundamentering av anneks med søyleblokker

Da annekset nå skulle flyttes til et permanent sted, ønsket vi å gjøre det ordentlig. Det vil si at vi monterer det på søyler. Det enkleste hadde vært å fylle på et lag med grus, og så satt annekset oppå det, eller å gravd ut 9 hull til frostfritt, og støpt hver av søylene med en enkel forskalling. Men, vi valgte søyleblokker og muring.

Bygget er på 3,9 x 3,9 meter, så for at det ikke skulle bli for store spenn for bjelkelaget i gulvet, valgte vi å dele opp avstanden med en midtblokk.

Bilde søyleblokker.

Det finnes flere leverandører av søyleblokker. Her viser vi bilder av 4 stykker. Noen er basert på Leca, andre er betongblokker. Hvilken blokk du velger er avhengig av om det er vanskelig å frakte blokkene til tomta, da er lettblokkene av Leca å foretrekke.

Men, vær obs på at Leca og sur jord / myrjord passer dårlig sammen. Da er betongblokkene den beste løsningen.

Vårt valg av Leca's søyleblokk var vel ikke det beste, da denne var forholdsvis dyr, og vrien å slamme / pusse. 

Tror vi i dag hadde valgt konstruksjonsblokken til Leca.

Priseksempler :
Coop :
Scanblokk Mål : 25x25x20 Pris kr 39.-/stk

Byggvaresenteret Gisholt :
Leca Pilarblokk / Søyleblokk Mål : 24x24x25 Pris Kr 40.-/stk
Leca Konstruksjonsblokk Mål : 25x25x50 Pris Kr 52.-/stk ( men den får du 2 søyleblokker av hver )
Scanblokk Mål : 25x25x20 Pris kr 35.-/stk

Andre alternativ :
Papprørforskalling : Lengde 150 cm, Diameter 20 cm Pris kr 205.-
Stolpespyd / Jordspyd : Metall Lengde 75 cm Pris kr 225.- ( I tillegg trenger du en 4'x4' impregnert )

Først var det grunnarbeidene. Her leide vi en gravemaskin til å gjøre jobben, da det var mange røtter etter noen store trær, og graving for hånd ville vært vanskelig. 

Vi valgte å grave ut hele området under annekset, da det var kort vei til fjell. Vår plan var også å fylle hele gropen med sand i bunn, og grus over, slik at vann fra takrenner og lignende kunne ledes til denne gropen. 

Prisen på å leie en mellomstor gravemaskin med fører, lå i vårt distrikt på ca 750.- kr i timen. Og siden vi også skulle planere andre steder på hyttetomta, ble dette et gunstig valg. Totalt brukte han mellom 2 og 3 timer på denne jobben.

Så hentet vi søyleblokkene, og kamjernet ( 10 mm )
Vi hadde bestemt oss for at dette annekset skulle stå 1 meter fra den andre hytteveggen, så for å merke av avstanden og retningen, benyttet vi en gammel sponplate for å få vinkelen. 

Vi kunne også ha benyttet gode gamle Pytagoras, men grunnmuren på den gamle hytta var så ujevn at vi brukte denne for å få et slags gjennomsnitt. 

Matematisk kunne vi ha målt 1 meter ut, 1 meter langs gamlemuren, og diagonalen skulle da bli 1,41 meter.

Vi boret så det første hullet med en billig slagbormaskin ( kun kr 399.- ) 

Faktisk så viste denne maskinen seg å være mer enn god nok for vår amatørbruk. 

Her brukte vi et 12 mm bor, for kamjernet på 10 mm.

Og vi setter ned kamjernet som markerer hjørnet på høyre side av annekset.
For så å finne venstre hjørnet av hytta, brukte vi Pytagoras formelen : kvadratroten av ( a x a + b x b ) = diagonalen
I vårt tilfelle ble da den ene langsiden : a = ( 1 meter ut fra hytta + 3,9 meter som er lengden på annekset ) = 4,9 meter.

Den andre lengden langs hovedhytta, valgte vi tilfeldig til 2 meter.

Dette resulterte da i at diagonalen ( der hvor det gule målbandet ligger ) skulle være :
Kvadratroten av ( 4,9 x 4,9 + 2 x 2 ) = kvadratroten av ( 24,01 + 4 ) = 5,29 meter.

Dermed vil det nye annekset bli parallelt med den gamle hytta.
Vi boret så et nytt hull for dette venstre hjørnet av annekset, og satte ned et kamjern også her.

Så måler vi ut diagonalen for hvor jernet som skal markere retningen for høyre hyttevegg ( slik at den blir parallell med gamlehytta )

Dette jernet står ca 1 meter utenfor der hvor det høyre bakre hjørnet kommer. 

Vi strekker så en ståltråd til dette jernet fra høyre hjørne foran.

For å finne rett høyde, benytter vi et billig laservater ( ca kr 299 ) Høyden vi har bestemt oss for at søyleblokkene skal være, har vi merket av på det første jernet vi satte ned ( det som markerer høyre hjørnet foran på annekset, nærmest hytta ) 

Høyden på ståltråden bestemmes da med å rotere vateret rundt, slik at den røde lysstrålen treffer det bakre jernet der hvor høyden er lik med den foran. 

Pass på at vaterstativet står støtt.

Så er det å kontrollmåle diagonalen her også. 

Obs. vi har valgt å gjøre merkingen veldig enkelt. 

Skulle en gjort det mer profft skulle en ha slått opp en sadel i hvert hjørne. 

Men, faktisk vår enkle løsning viste seg å fungere bra nok for oss.

For å finne hvor vi skal plassere den bakre søyleblokken, bruker vi et lodd som vi henger ned fra ståltråden vi spente opp. 

Dette markerer hjørnet av annekset ( 3,9 meter fra jernet foran ). 

Så holder vi søyleblokken løst, mens vi markerer på fjellet hvor senterhullet i blokken er. 

Så borer vi 2 hull for 2 armeringsjern.

Vi passer på å gjøre rent på fjellet, slik at betongen får godt feste. 

Her ser du også de 2 kamjerna som vi bruker for armering.

Så legger vi i betong under den første søyleblokken.
Kamjerna kuttet vi med en stor saks, ca 10 cm høyere enn de skulle være. 

Her kan også en vinkelsliper benyttes.

Selvfølgelig måtte det begynne å regne. 

Så for å tømme hullet for vann benyttet vi en billigpumpe fra Biltema. 

Denne tømte hullet i løpet av kort tid.

Så murer vi alle 4 hjørnene først - husk å sjekke at blokken er lodd med et vater. 

Vi murer de ikke helt opp til ståltråden, som markerer høyden, da vi tar finmålingen til slutt.

Så er det blokkene på midten som skal mures. 

Etter det slammer vi søyleblokkene, da vi ønsker en slik overflate. 

Slammingen er vanskelig, da blokkene har disse slissene midt på, og avrundede hjørner.

Så setter vi på den øverste blokka på alle søylene. Disse vil da stikke høyere enn ståltråden. 

For å være helt sikre på at vi får det 100% vannrett, benytter vi laservateret igjen. 

Denne gangen graver vi stativet ned i sanda, for at det skal stå støtt. 

Så er det bare å svinge rundt på laservateret, og merke hver av toppblokkene med en tusj, der hvor de skal kuttes. 

Husk å trekke fra 1 centimeter for fugen mellom blokkene.

Her blir blokkene kuttet med en stor vinkelsliper. 

Men, obs, aldri bruk en vinkelsliper uten beskyttelse over kutteskiven. 

Her mangler det, og er meget farlig.

Så er den øverste av søyleblokkene klar, og vi kontrollerer med laservateret igjen om det ble riktig.
Så er alle toppblokkene ferdig kuttet.
Og armeringsjerna blir også kuttet i riktig høyde. 

Så mures de øverste blokkene på plass. 

Og vi lager en minikrone på toppen for å få alt i vater.

Så fyller vi hullet igjen med grus. 

Her måtte vi vente til det ble frost i bakken, for at traktorhengeren ikke skulle synke ned i veien til hytta.

Den spennende fortsettelsen ser du her : Vi setter opp annekset permanent, og isolerer gulvet

Lykke til
Trond Ole Richvoldsen