www.Hytte.no - Norges største hytteportal
Alt om Hytte - Norges største hytteportal                                           Søk i våre sider her ->
Vår TV reklame på             Translate
English Deutsch Español Français 

 
www.Ferien.no  Alt om ferie www.Baat.no Alt om båt www.Hus.no  Alt om hus Boligpartner Norhus
SLIK BYGGER DU TERRASSE
Se også byggbeskrivelse på veranda fra Trefokus

 

Det er slett ikke vanskelig å lage sin egen terrasse. Grundig planlegging, forarbeid og riktig verktøy er en viktig faktor for at din plass i solen blir vellykket.


Salingen bør stå én, til én og en halv meter utenfor der du skal ha den ytterste søylerekken. Benytt en helt rett planke som
rettholt (benytt en planke du senere skal bruke til bjelke), og et vater for å få salingsbordet helt i plan med bærebjelke på vegg
Oppleggningspunkt). Rettholten stilles på kant, hvilende på oppleggspunkt og salingsbord. Vatre ved å plassere vateret
på kanten av rettholten. (Se tegning 3).

B. Mer av yttermålene for dragere på oppleggspunkt. Slå en spiker i hvert av yttermålene. Spikrene skal du benytte som målepunkter. Spikrene bør stå i avmerkingen, like langt inn fra kanten på bærebjelken (oppleggspunktet). Mål diagonalt fra spikrene (målepunktene) for å finne motstående målepunkter på salingsbordet.

Når diagonalmålene er like, og avstanden mellom målepunktene på salingsbordet er lik avstanden mellom yttermålene avsatt på oppleggspunktet, har du funnet avmerkingspunktene på salingsbordet som er vinkelrett med avmerkingspunktene på bærebjelken (oppleggningspunkt). Du må nok prøve og feile litt før du får det helt riktig. Merk av yttermålene på salingsbordet.

C. Mål med tommestokk og merk av for senter søyler: på rettholt, salingsbord og oppleggspunkt. (Se tegning 3).

4. Du er nå klar til å grave hull til støpesylindre, (eller slå ned jordspyd).

A. Fest snorer med lodd hengende i enden, i senteravmerkingene på rettholt, og plasser rettholten slik at den hviler på de tilsvarende senteravmerkingene på oppleggspunkt og salingsbord. Loddet vil da peke mot senter av der du skal plassere søylen. Begynn å bore (med jordbor), eller grave hull til støpesylinder. Vil du benytte jordspyd, slår du ned dette.

B. Fortsett og måle ut riktig plassering og å grave ut alle hullene. (Bruker du jordspyd slår du ned resten av disse).

C. Plasser deretter støpesylindrene (i papp) i hullene, og juster riktig sentrering av sylindre i forhold til lodd punkt, og riktig høyde ved å måle ned fra rettholt til overkant støpesylinder, mens du fyller grus eller sand rundt støpesylinderen.

5. Fyll støpesylindrene med betong og sett søyleskoene på plass. Bruk rettholten for å stille søyleskoene i riktig høyde og riktig etter senter linjene.

6. Sett dragerne på plass i søyleskoene og skru dem fast (2 stk. à 48 x 198 mm = 96 x 198 mm). Plasser rettholten slik at den hviler på avmerkingene av yttermålene for dragerne (på oppleggspunkt og salingsbord). Merk av med vinkel og kapp deretter dragerne i riktig lengde.

7. Kapp lengden på bjelker og fest dem i dragerne. Fest dem med en innbyrdes avstand av 600 mm fra senter bjelke til senter bjelke. Bjelkene skal stikke 73 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til stendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f.eks. vinkelbeslag eller stålbånd. Du kan alternativt spikre bjelker fast i dragerne, men da bør bjelkene i tillegg sikres sideveis støtte i endene (med beslag eller med et dekkbord som også virker som avstiving).

8. Legg terassebord.

A. Kapp ett bord i eksakt samme lengde som den ferdige terrassen. Legg terrassebordet med en spalte på 20 til 30 mm fra veggen, slik at regnvann og fuktighet forsvinner. Skru bordet fast med terrasseskuer (anbefalt), eller spikre med terrassespiker.

B. Legg deretter et terrassebord ytterst på terrassen i kant med bjelkeendene. Skru eller spikre dette bordet fast i bjelkene. Ikke kapp bordet på lengden, men la det stikke godt utenfor den ferdige terrassen.

C. Legg resten av terrassebordene mellom de to første bordene, med en avstand på 5 mm (bruk avstands pinne med riktig mål). Ikke fest bordene og la bordene stikke godt utenfor den ferdige terrassen. Gør eventuelle små justeringer på avstanden mellom bordene slik at bordene passer ut på bredden. Skru så bordene fast med terrasseskruer (anbefalt), eller spikre med terrassespiker. Legg terrassebordene med margsiden (kuvingen) opp. Dermed får du mindre vannansamling og sprekkdannelser.

D. Når alle terrassebordene er lagt, kappes bordene på lengden. Slik gjør du det: Mål lengden på det innerste bordet ved veggen, og mål avstanden fra enden av bordet inn til nærmeste bjelke. Gå til det ytterste bordet og mål og merk av hvor bordet skal kappes i samme avstand fra bjelke som det innerste bordet. Fra avmerkingen som viser hvor bordet skal kappes, måler og merker du av lengden på bordet, som er lik lengden av det innerste bordet (ved veggen). Legg nå rettholten slik at den både ligger jevnt med enden av bordet ved vegg (som allerede er kuttet på lengden), og inntil avmerking på det ytterste bordet. Strek langs rettholten slik at alle bordene blir merket. Kontroller at terrassegulvet blir vinkelrett ved å måle diagonalt (som vist på tegning). Kapp av bordene etter streken. Gjør dette i begge ender av terrassen.

9. Du kan nå kappe og sette opp stenderne rundt terrassen. Beregn at rekkverket totalt skal være 1100 mm høyt fra terrassegulv. Skjær innhakk i enden på terrassebordene, der du skal plassere stenderne. Bor og skru fast stenderne med bolter, skiver og muttere i bjelkene.

10. FINNER IKKE DENNE

11. Slå på dekkbord. Dekkbord/ avstiving av bjelkelag og stendere spikres fast i endene på bjelkene.

12. Kapp til og fest håndlist (topprekke). Håndlisten skal bjæres (kappes i 45 grader) i hjørnene. Skru eller spikre topprekken fast i toppendene på stenderne. Må du skjøte topprekken, skal skjøtene skjæres i 45 grader tå tykkelsen.

13. Kapp til sprosser og spikre disse fast på spikerslagene. Det skal maksimum være 50 mm mellom sprosser og gulv, og maksimum 100 mm mellom sprossene.

Publisert med tillatelse fra Maxbo

Annonser

Oppslagsverk til produsenter og leverandører av hytte og hytterelatert stoff på internett. Dette er en gratistjeneste 100% objektiv, alle med relevante websider kan komme med som gratis tekstlenke. - Copyright 2000-2019.
www.Hytte.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker.
Google annonser og personvern.
Kontakt oss - Om oss - Annonsere - Tips oss
Våre portaler: www.Baat.no   www.Biler.no   www.Ferien.no   www.Hus.no   www.Hytte.no